Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.

Objekto aprašymas

Kviečiama teikti pasiūlymus dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir statybos rangos darbų.

2017 gegužės 17
UAB „Danės būstas“ kviečia teikti pasiūlymus dėl projekto rengimo ir statybos rangos darbų pirkimo šiems darbams:
1.1. Techninio - darbo projekto parengimas, statybos leidimo gavimas, techninio - darbo projeto vykdymo priežiūra.
1.2. Statybos rangos darbai:
Energinį efektyvumą didinančios priemonės:
Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas;
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. Iš jų:
Butų langų ir balkonų durų keitimas; 
Langų keitimas bendro nadojimo patalpose (laiptinėse);
Langų keitimas bendro nadojimo patalpose (rūsyje);
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;
Laiptinių lauko durų ir tamburų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas;
Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas. Iš jų:
Balansinių ventilių ant stovų įrengimas;
Vamzdžių šiluminės izoliacijos gerinimas;
Šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas;
Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose;
Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas;
Kitos priemonės:
Buitinių nuotekų sistemos keitimas;
Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas;
Elektros instaliacijos keitimas.
Chevron-expand Rodyti istoriją

Firmos ir jų vaidmenys

Kontaktai
Užsakovas
Briefcase
(700) 55966, (5) 2195199 info@danesbustas.lt
Dokumentacijos rengėjas
Briefcase
Economus UAB, VILNIUS
(700) 55966, faks. (5) 2394848 info@economus.lt
Map-pin

Vieta

Vilties g. 7
KLAIPĖDA, Klaipėdos apskr., Lietuva
Vilties g. 7,KLAIPĖDA,     Lietuva
Hard-hat

Darbai objekte

  • Renovacija
  • Projektavimas
Blueprint

Charakteristikos

Plotas bendras 813,35 m²
Aukštų sk. 3
Pasiūlymai iki 2017-06-02, 11:00 val
Statybų pradžia numatoma 2017-07-01
Statybų pabaiga numatoma 2018-09-31