• UAB „Statybų birža“
 • Žalgirio g. 108-210
 • LT-09300 Vilnius

 • Įm.k. 125588683
 • PVM LT255886811
 • LT297290000011467617
 • AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 • Telefonai
 • +370 52375940
 • +370 68615807, 68692280
 • info@lsb.lt
Information Užpildykite visus laukelius. Įsitikinkite, jog Jūs tikrai turite „Aktyvacijos kodą“, gautą iš Statybų biržos.

Jei jūs neturite prisijungimo kodo, prašome sudaryti sutartį su „Statybų birža“.

Prašom įvesti tikrą vardą ir pavardę. Visi vartotojai bus patikrinti, o netikri ar neegzistuojantys pašalinti.


Taisyklės apibrėžiančios naudojimosi portalu www.statybukonkursai.lt sąlygas


Terminai:
 • www.statybukonkursai.lt – tai „Statybų biržos“ portalas internete.
 • Portalo paslaugos – tai Statybų biržos administracijos teikiamos paslaugos vartotojams.
 • Vartotojai – tai juridiniai ar fiziniai asmenys, praėję pilną portalo Vartotojo registraciją.

 1. Sutikimas su portalo taisyklėmis.
  Kiekvieną kartą, lankydamiesi www.statybukonkursai.lt portale, Jūs sutinkate su esamomis sąlygomis ir taisyklėmis bei jų galimais pakeitimais, net jei Jūs apie šiuos pakeitimus nebuvote informuoti asmeniškai. Jūs visiškai sutinkate su pateiktos informacijos turiniu ir forma.
 2. Paslaugų kaina ir apmokėjimas
  www.statybukonkursai.lt portalo paslaugos yra mokamos ir teikiamos tik pasirašius prenumeratos arba reklamos sutartį bei iš anksto apmokėjus (žr. Prenumerata ar Reklama).
 3. Registracija
  Norėdami naudotis portalo informacija, Jūs turite tapti portalo Vartotoju, todėl privalote užsiregistruoti, o registruodamiesi privalote pateikti apie save teisingą informaciją.
 4. Slaptažodis
  Užsiregistravę gausite asmeninį vartotojo slaptažodį, kurio neturėsite teisės niekam perduoti ar leisti kam nors juo laikinai pasinaudoti. Jūs taip pat privalote dėti visas pastangas, kad slaptažodžiu tyčia ar netyčia nepasinaudotų kiti asmenys, o jei taip atsitiko, nedelsdami privalote pranešti portalo administracijai. Jūs asakote už visus veiksmus, atliktus pasinaudojus Jūsų slaptažodžiu ar Jūsų profilio duomenimis.
 5. Paslaugų teikimas
  www.statybukonkursai.lt portalas veikia ištisą parą, kasdien, išskyrus tuos atvejus, kai atliekami portalo atnaujinimo darbai. Informacija talpinama ir konsultacijos teikiamos tik darbo dienomis darbo valandomis.
  Minimalūs reikalavimai sėkmingai prisijungimui prie www.statybukonkursai.lt portalo:
  • Naršyklės: Mozilla Firefox 3.6 ar naujesnė; Opera 10 ar naujesnė; Internet Explorer 8; Google Chrome ar Apple Safari.
  • Įjungti Javascript ir Cookies naršyklėse.
  • Minimali monitoriaus rizoliucija 1024x600 px.
  • Nepetraukiamas interneto ryšys su Lietuva ir užsieniu (pageidautina plačiajuostis).
 6. Jūs sutinkate, jog:
  1. bet kuri portale patalpinta informacija (Turinys), gauta iš portalo Vartotojų ar trečių asmenų, yra jų nuosavybė, todėl Statybų birža neatsako už tų duomenų klaidas ar netikslumus.
  2. be Statybų biržos sutikimo draudžiama bet kokia forma platinti ir perpardavinėti visą ar dalį informacijos, taip pat draudžiama naudoti informaciją ne pagal šiose taisyklėse numatytą paskirtį ir tvarką.
  3. draudžiama masiškai skanuoti ar siųstis turinį iš portalo, tokiu būdu apkraunant portalo serverį arba užkrėsti portalą virusais, sutrikdant jo darbą.
  4. visos teisės į informaciją portale priklauso Statybų biržai bei yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų.
 7. Informacijos talpinimas portale
  Talpindami savo informaciją mūsų portale, Jūs sutinkate, jog visa atsakomybė už patalpintos informacijos turinį priklauso Jums, taip pat:
  1. Jūs garantuojate, jog turite visas teises į Jūsų pateiktą informaciją.
  2. Jūs suteikiate mums visas teises nemokamai dalinai ar pilnai naudoti Jūsų duomenis įvairiose formatuose ir laikmenose dabar ir ateityje, t.y., archyvuoti, kopijuoti, keisti, viešai publikuoti, platinti, adaptuoti, išversti, kompiliuoti.
  3. Jūs suteikiate mums visas teises publikuoti informaciją, kurios turiniui gali būti taikomos trečiųjų asmenų autorinės teisės. Statybų birža neatsako už Vartotojo pateiktą informaciją, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų intelektualinę nuosavybę ar vartotojų teises.
  4. Jūs sutinkate, jog portalo administracija be jokio išankstinio perspėjimo turi teisę (bet ne pareigą) Jūsų patalpintą informaciją savo nuožiūra sutrumpinti, apriboti jos publikavimą ar visai ištrinti iš duomenų bazės, jei manys, jog tai būtina.

  Vartotojas neturi teisės:
  • talpinti nuorodas į konkurencines svetaines
  • talpinti nuorodas į svetaines, kurios draudžiamos LR įstatymais.
 8. Portalo administracijos teisės
  Portalo administracija:
  • turi išskirtines teises be jokių papildomų susitarimų priimti ar nepriimti Jūsų ar bet kokios kitos informacijos ir talpinti ar netalpinti ją portale.
  • neatsako už Vartotojų patalpintą neteisėtą, klaidingą, nekorektišką ar įžeidžiančią informaciją.
 9. Vartotojo atsakomybė:
  Jūs sutinkate, jog bet kokie Jūs veiksmai, susiję su programinės įrangos, duomenų bazės sugadinimu, neteisingos informacijos portale patalpinimu, ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimu, taip pat su informacijos neteisėtu platinimu ar perpardavinėjimu, gali būti traktuojami kaip šių sąlygų pažeidimas. Tokiu atveju portalo administracija gali taikyti LR įstatymais numatytas sankcijas.
  Statybų birža turi teises anuliuoti Vartotojo galimybes naudotis portalu, jei:
  • vartotojas pažeidė portalo naudojimosi taisykles;
  • neįmanoma patikrinti Vartotojo patalpintos informacijos;
  • nustatyta, jog Vartotojas patalpino klaidingą informaciją;
  • Vartotojo veiksmai prieštarauja LR įstatymams.
 10. Atsakomybės ribojimas
  Statybų birža negarantuoja, jog bet kuri portalo dalis ar skyrius visuomet veiks sklandžiai, be nutrūkimų, saugiai. Statybų birža neatsako už galimai pasitaikančius virusus portale ar talpinamuose failuose, kuriuos Jūs galite parsisiųsti. Naudodamiesi portalu, Jūs suprantate riziką ir sutinkate, jog Jūsų kompiuteriai gali būti užskrėsti virusais. Statybų birža neatsako už Jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusiais su negautomis pajamomis, autoriniais atlyginimais, ar kitokiomis išmokomis, susijusiomis su su šio portalo pilnu ar daliniu naudojimu.
 11. Teisių įtvirtinimas
  Statybų birža patvirtina savo teises į visas savo autorines teises, prekės ženklus, patentus, komercines paslaptis ir visa kita, kas yra sukuriama ir patalpinama portale.
 12. Informavimas dėl autorinių teisių pažeidimų
  Jei manote, jog mūsų portale patalpinta informacija pažeidžia Jūsų autorines teises ar intelektualinę nuosavybę, nedelsdami susisiekite su mumis.
 13. Galiojantys įstatymai
  Jei kuri nors šių taisyklių dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama pagal LR įstatymus, likusios taisyklių dalys lieka galioti.