Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.

Objekto aprašymas


2009 birželio 15
Skelbiamas atviras konkursas: 'Kupiškio rajono mokyklų ir kultūros namų katilinių rekonstrukcijos I etapas'. Darbai: Esamo katilo demontavimas,190-210 kW galios katilo sumontavimas Alizavos pagrindinėje mokykloje. Salamiesčio pagrindinėje mokykloje esamo katilo demontavimas, katilinės įrengimas prie mokyklos, 200-230 kW galios katilo sumontavimas. Subačiaus gimnazijos Lukonių skyriuje 35 kW galios katilo įrengimas naujai pastatomame pastato priestate, esama katilinė ir kaminas demontuojami. Skapiškio kultūros namuose esamo katilo demontavimas ir 300 kW galios katilo sumontavimas. Antašavos pagrindinėje mokykloje 12 kW galios ir geoterminio šildymo 55 kW galios sistemos įrengimas. Papildoma informacija: su tiekėju pasirašyta sutartis įsigalios tik po to, kai šiam pirkimui bus skirtas finansavimas iš Viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

2007.12.18 02:00 –
Iš 2008 m. valstybės biudžeto tikslinės dotacijos numatyta skirti: - Kreipšių bendruomenės patalpų remontui, įrengimui ir techninės bazės stiprinimui - 100 tūkst. Lt. - Salamiesčio bendruomenės patalpų remontui - 71 tūkst. Lt.

2004.09.09 03:00 –
1190 tūkst. Lt Kupiškio r. savivaldybė skyrė šiuo metu vykdomiems darbams finansuoti: 1. Juodpėnų gyvenvietės esamų buitinių nuotekų valymo įrenginių ir nuotakynės rekonstrukcijai, vandentiekio ir nuotekų tinklo išplėtimo darbams (Savivaldybės įnašas į vykdomą projektą ir SAPARD programos finansinės paramos išmokoms už atliktus darbus). Rangovu numatyta UAB 'Panevėžio ryšių statyba' (objektas ID 110591). 2. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos valgyklos patalpų remontas - UAB 'Dailista' (objektas ID 112713). 3. Rajono savivaldybės administracijos pastato (Gedimino g. 36) remontas - P.Gurklio firma. 4. Etnografijos muziejaus stogo, Subačiaus kultūros namų pastato stogo remonto ir Skapiškio bibliotekos langų keitimas - UAB 'Lingera ir Ko'. 5. Kupiškio m. Jaunimo g. ir rajono gyvenviečių apšvietimo tinklų rekonstrukcija - UAB 'Kupiškio komunalininkas'. 6. Rajono savivaldybės kelių rekonstrukcijos techninių projektų rengimas. 7. Rajono šilumos ūkio specialiojo plano rengimas.

2003.06.16 03:00 –
Kupiškio r. savivaldybės taryba nusprendė skirti lėšas (iš laisvų rajono savivaldybės biudžeto lėšų likučio) šiems darbams: 1. Bendrojo lavinimo mokykloms: Šepetos pagrindinės mokyklos laiptų ir pagrindinio įėjimo remontui - 16 619 Lt (III ketvirtyje), mokyklos sporto salės suolams pirkti - 4 000 Lt (III ketvirtyje), Noriūnų Jono Černiaus pagrindinei mokyklai - 20 000 Lt (III ketvirtyje) mokykliniams baldams pirkti, Adomynės pagrindinės mokyklos medžio dirbtuvių elektros instaliacijai įrengti - 10 000 Lt (III ketvir.). 2. Etnografijos muziejaus vidaus patalpų remontui ir dalinei apsauginei signalizacijai muziejaus filialuose įrengti - 10 000 Lt (III ketvirt.) 3. Savivaldybės administracijos pastato vidaus patalpų remontui - 20 278 Lt. 4. Viešosios bibliotekos investiciniam projektui rengti - 5000 Lt. 5. Kupiškio miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbams - 32 000 Lt.

Firmos ir jų vaidmenys

Kontaktai
Užsakovas
Briefcase
(459) 35503, faks. (459) 35510 info@kupiskis.lt
Map-pin

Vieta

Kupiškio raj., Panevėžio apskr., Lietuva
,Kupiškio raj.,     Lietuva
Blueprint

Charakteristikos

Sutarties pabaiga 2009 gr. 30
Mokestis už dokumentus 100 Lt
Pasiūlymai iki 2009 birž. 22 14.00
Dokumentų išdavimas iki 2009 birž. 22