Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.

Objekto aprašymas

Patvirtintas projektų finansuojamų ES fondų lėšomis sąrašas.

2010 spalio 26
Panevėžio regiono plėtros taryba patvirtino regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 'Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai' sąrašą. Pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R 'Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą' numatyta skirti: - 6977 877,00 Lt projektui 'Rokiškio miesto Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą'. Planuojamas 6 daugiabučių namų modernizavimas iš ES struktūrinių fondų lėšų. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia - 2011 balandžio mėn. Paraiškos pateikimo terminas - 2010 gruodžio 31 d.

2010 07 26
Panevėžio regiono plėtros taryba patvirtino regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 'Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra' sąrašą. Pagal priemonę 'Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra' įtraukti projektai: - 'Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą'. Projekto tikslas - atlikti kapitalinį Socialinės paramos centro patalpų Jūžintuose remontą, pakeisti naujais senus langus ir duris, elektros instaliaciją, renovuoti vandentiekio, nuotekų, vėdinimo sistemas, įrengti geoterminį šildymą, suremontuoti sienas, lubas, grindis, sanitarinius mazgus, įsigyti reikalingą buities techniką, įrankius, baldus, kompiuterinę įrangą. Bendra projekto vertė - 1 118 995,00 Lt, ES lėšos - 951 145,00 Lt, rajono savivaldybės - 167850,00 Lt. Projekto vykdymo trukmė - 2011 m. sausis - 2012 m. rugpjūtis. - 'Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra'. Projekto tikslas - rekonstruoti Obelių savarankiško gyvenimo namų pastatą, papildomai įrengti 8 kambarius (iš viso 12 vietų). Numatoma pakeisti pastato stogą, įrengti mansardą, šildymo, vėdinimo sistemas, elektros instaliaciją, priešgaisrinę signalizaciją, liftą neįgaliesiems, vidaus patalpų sanitarinius mazgus, atlikti aplinkotvarkos darbus, įsigyti reikalingą įrangą ir baldus. Bendra projekto vertė - 705 883,00 Lt, ES parama - 600 000 Lt, rajono savivaldybės - 105 883,00 Lt. Projekto vykdymo trukmė - 2011 m. sausis - 2012 m. rugpjūtis. 

2010 02 01
Patvirtintas Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 'Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra' sąrašas. Pagal priemonę 'Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra' numatyta skirti: - 330 000 litų projektui 'Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra'. Numatomi darbai: patalpų remontas (~240 m²), biuro baldų įsigijimas. Preliminarus projekto laikotarpis - 19 mėn. Preliminari projekto pradžia - 2010 06 01. Paraiškos pateikimo terminas - 2010 03 31 d.

2009 10 19
Patvirtintas Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 'Aplinka ir darnus vystymasi' sąrašas. Pagal priemonę 'Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu' numatyta skirti: - 1 910 144 litų projektui 'Energijos efektyvumo didinimas Rokiškio Senamiesčio pradinėje mokykloje'. Siektini rezultatai: energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas mokyklos pastatas. Preliminari projekto pradžia - 2010 03 01. Paraiškos pateikimo terminas - 2010 02 15 d. Pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R 'Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas' numatyta skirti: - 600 553,33 litų projektui 'Rokiškio darželio-mokyklos 'Varpelis' pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas'. - 646 680 litų projektui 'Rokiškio darželio-mokyklos 'Ąžuoliukas' pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas'. Preliminari projekto pradžia - 2010 03 01. Paraiškos pateikimo terminas - 2010 02 01 d.
Chevron-expand Rodyti istoriją

Firmos ir jų vaidmenys

Kontaktai
Užsakovas
Briefcase
(458) 71233, faks. (458) 71420 savivaldybe@post.rokiskis.lt
Finansavimas
Briefcase
Map-pin

Vieta

Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23
ROKIŠKIS, Panevėžio apskr., Lietuva
Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23,ROKIŠKIS,     Lietuva
Hard-hat

Darbai objekte

  • Rekonstrukcija