UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Prenumeratos skyrius
Telefonas: (8 5) 2375940
Faksas: (8 5) 2375941
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


28
Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Sandėliavimo Žemės ūkio Gyvenamoji Mokslo ir švietimo

27
Religinės Susisiekimo komunikacijos Kultūros Gyvenamoji Religinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Administracinės Gyvenamoji Kultūros Susisiekimo komunikacijos Administracinės Hidrotechnikos statinių Maitinimo Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Prekybos Sandėliavimo Prekybos Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Energetikos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji

26
Administracinės Administracinės Statiniai po atviru dangumi Susisiekimo komunikacijos Energetikos Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Kultūros Gamybos ir pramonės Spec. paskirties Administracinės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Prekybos Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Žemės ūkio Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji

25
Inžinerinių tinklų Administracinės Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Viešbučių ir poilsio Prekybos Sandėliavimo Kultūros Gyvenamoji

24
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Kultūros Gydymo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Administracinės Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Užsakymai Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Prekybos Gyvenamoji Kultūros Daugiafunkcinių statinių Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Prekybos Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Viešbučių ir poilsio Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Susisiekimo komunikacijos Religinės Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Užsakymai Spec. paskirties

21
Mokslo ir švietimo Gydymo Energetikos Garažų ir auto aptarnavimo Gamybos ir pramonės Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Administracinės Įvairūs Mokslo ir švietimo

20
Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Kultūros Gamybos ir pramonės Gydymo Paslaugų Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gydymo Gyvenamoji Administracinės Prekybos Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Užsakymai Statiniai po atviru dangumi Susisiekimo komunikacijos Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Paslaugų Prekybos Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji

19
Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Kultūros Žemės ūkio Gamybos ir pramonės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo Sporto Kultūros Spec. paskirties Užsakymai Garažų ir auto aptarnavimo Spec. paskirties Inžinerinių tinklų Administracinės Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Paslaugų Gyvenamoji Paslaugų Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji

18
Mokslo ir švietimo Daugiafunkcinių statinių Mokslo ir švietimo Kultūros Mokslo ir švietimo Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Hidrotechnikos statinių Užsakymai Statiniai po atviru dangumi Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Energetikos Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

17
Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Atliekų tvarkymo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Inžinerinių tinklų Administracinės Mokslo ir švietimo Kultūros Religinės Kultūros Religinės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Religinės Statiniai po atviru dangumi Žemės ūkio Sporto Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Įvairūs Religinės Administracinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Energetikos Mokslo ir švietimo Prekybos Užsakymai Maitinimo Energetikos Gyvenamoji Žemės ūkio Gyvenamoji Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Sandėliavimo

14
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Žemės ūkio Užsakymai Statiniai po atviru dangumi Administracinės Gyvenamoji Gamybos ir pramonės

13
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Sandėliavimo Paslaugų Žemės ūkio Gamybos ir pramonės Inžinerinių tinklų Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Prekybos Sandėliavimo Administracinės Inžinerinių tinklų Gamybos ir pramonės Inžinerinių tinklų Sandėliavimo Užsakymai

12
Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Administracinės Prekybos Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Administracinės Sandėliavimo Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Kultūros Gydymo Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo Gydymo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Sandėliavimo Spec. paskirties

11
Mokslo ir švietimo Įvairūs Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Inžinerinių tinklų Užsakymai Garažų ir auto aptarnavimo Garažų ir auto aptarnavimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Administracinės Administracinės Maitinimo Gyvenamoji

10
Kultūros Statiniai po atviru dangumi Susisiekimo komunikacijos Religinės Prekybos Kultūros Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Mokslo ir švietimo Paslaugų Kultūros Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Sandėliavimo

7
Gyvenamoji Užsakymai Užsakymai Spec. paskirties Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Užsakymai Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

6
Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo Sandėliavimo Gydymo Susisiekimo komunikacijos Administracinės Gyvenamoji Žemės ūkio Statiniai po atviru dangumi Užsakymai Energetikos Gyvenamoji

5
Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Spec. paskirties Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Energetikos Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji

4
Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sporto Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo Gyvenamoji

3
Užsakymai Statiniai po atviru dangumi Susisiekimo komunikacijos Kultūros Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Garažų ir auto aptarnavimo Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Viešbučių ir poilsio