UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Telefonai
+370 52375940
+370 68615807, 68692280
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Administracinės Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Žemės ūkio Atliekų tvarkymo Mokslo ir švietimo Administracinės Gamybos ir pramonės Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Atliekų tvarkymo Individualūs namai Mokslo ir švietimo Transporto statinių Individualūs namai Sandėliavimo Administracinės Prekybos Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Užsakymai Įvairūs Garažų ir auto aptarnavimo Sporto Gydymo Gyvenamoji Įvairūs Užsakymai Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Užsakymai Energetikos Kultūros Mokslo ir švietimo Spec. paskirties

28
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Įvairūs Individualūs namai Prekybos Individualūs namai Gamybos ir pramonės Individualūs namai Prekybos Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Spec. paskirties Prekybos Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Spec. paskirties Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Spec. paskirties Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Užsakymai Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Administracinės Spec. paskirties Garažų ir auto aptarnavimo Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji

27
Įvairūs Kultūros Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Žemės ūkio Individualūs namai Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Prekybos Inžinerinių tinklų Kultūros Gydymo Individualūs namai Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Spec. paskirties Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Įvairūs Gydymo Individualūs namai Sandėliavimo Sporto Įvairūs Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Gydymo Spec. paskirties Energetikos Žemės ūkio Susisiekimo komunikacijos Susisiekimo komunikacijos Spec. paskirties

26
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Spec. paskirties Paslaugų Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Inžinerinių tinklų Žemės ūkio Sandėliavimo Sporto Prekybos Gyvenamoji Administracinės Gydymo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Kultūros Užsakymai Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Sporto Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Prekybos Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Užsakymai Mokslo ir švietimo Gydymo Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo

25
Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Individualūs namai Spec. paskirties Individualūs namai Administracinės Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Sandėliavimo Inžinerinių tinklų Sporto Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Gydymo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Inžinerinių tinklų Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Kultūros Garažų ir auto aptarnavimo Įvairūs Religinės Administracinės Viešbučių ir poilsio Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gamybos ir pramonės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Užsakymai Administracinės Inžinerinių tinklų Gydymo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Įvairūs Gyvenamoji Gydymo Sporto Administracinės

24
Mokslo ir švietimo Kultūros Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Prekybos Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Paslaugų Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Individualūs namai Daugiafunkcinių statinių Energetikos Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Įvairūs Kultūros Gydymo Administracinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Administracinės Mokslo ir švietimo Administracinės Administracinės Administracinės Susisiekimo komunikacijos Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Susisiekimo komunikacijos Spec. paskirties Gyvenamoji

21
Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Įvairūs Spec. paskirties Energetikos Administracinės Sporto Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Kultūros Mokslo ir švietimo Individualūs namai Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Administracinės Mokslo ir švietimo Prekybos Susisiekimo komunikacijos Religinės Individualūs namai Individualūs namai Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Susisiekimo komunikacijos Administracinės Kultūros Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Energetikos Gydymo Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gydymo Mokslo ir švietimo

20
Gyvenamoji Energetikos Sporto Administracinės Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Individualūs namai Įvairūs Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Kultūros Prekybos Administracinės Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gydymo Įvairūs Energetikos Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Energetikos Statiniai po atviru dangumi Inžinerinių tinklų Administracinės Individualūs namai Inžinerinių tinklų Spec. paskirties Žemės ūkio Sandėliavimo Prekybos Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Susisiekimo komunikacijos Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Hidrotechnikos statinių

19
Statiniai po atviru dangumi Kultūros Užsakymai Užsakymai Įvairūs Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Atliekų tvarkymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Energetikos Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Religinės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Žemės ūkio Susisiekimo komunikacijos Gydymo Individualūs namai Paslaugų Individualūs namai Mokslo ir švietimo Administracinės Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Administracinės Gamybos ir pramonės Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Administracinės Sporto

18
Žemės ūkio Susisiekimo komunikacijos Susisiekimo komunikacijos Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Viešbučių ir poilsio Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Individualūs namai Gyvenamoji Administracinės Spec. paskirties Individualūs namai Administracinės Prekybos Gyvenamoji Individualūs namai Maitinimo Individualūs namai Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Inžinerinių tinklų Paslaugų Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Inžinerinių tinklų Sporto

17
Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Transporto statinių Gyvenamoji Individualūs namai Inžinerinių tinklų Individualūs namai Administracinės Prekybos Administracinės Inžinerinių tinklų Prekybos Administracinės Individualūs namai Maitinimo Individualūs namai Sandėliavimo Daugiafunkcinių statinių Garažų ir auto aptarnavimo Inžinerinių tinklų Spec. paskirties Individualūs namai Administracinės Individualūs namai Administracinės Individualūs namai Gydymo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Transporto statinių Užsakymai Religinės Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto

14
Paslaugų Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Individualūs namai Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Pramogų Mokslo ir švietimo Daugiafunkcinių statinių Individualūs namai Užsakymai Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Mokslo ir švietimo Įvairūs Užsakymai

13
Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Inžinerinių tinklų Užsakymai Mokslo ir švietimo Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Administracinės Užsakymai Administracinės Užsakymai Pramogų Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Administracinės Užsakymai Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Įvairūs Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Gydymo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Prekybos Mokslo ir švietimo Sporto Gyvenamoji Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Gamybos ir pramonės Administracinės Individualūs namai Mokslo ir švietimo Administracinės Administracinės Gyvenamoji Administracinės Individualūs namai Statiniai po atviru dangumi Kultūros Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Gydymo Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų

12
Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Pramogų Transporto statinių Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Sporto Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Kultūros Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Prekybos Gyvenamoji Sandėliavimo Viešbučių ir poilsio Prekybos Viešbučių ir poilsio Gydymo Gyvenamoji Religinės Individualūs namai Mokslo ir švietimo Administracinės Transporto statinių

11
Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Administracinės Mokslo ir švietimo Sporto Žemės ūkio Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Užsakymai Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Sandėliavimo Kultūros Mokslo ir švietimo Individualūs namai Administracinės Prekybos Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Energetikos Gyvenamoji Gydymo Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Kultūros Kultūros Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Gydymo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų

10
Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Sporto Administracinės Energetikos Individualūs namai Energetikos Daugiafunkcinių statinių Viešbučių ir poilsio Administracinės Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Kultūros Sandėliavimo Gyvenamoji Individualūs namai Kultūros Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Garažų ir auto aptarnavimo Spec. paskirties Individualūs namai Gyvenamoji Prekybos Spec. paskirties Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Prekybos Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Gyvenamoji Prekybos Užsakymai Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo

7
Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Inžinerinių tinklų Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Sandėliavimo Gyvenamoji Paslaugų Gydymo Gydymo Inžinerinių tinklų Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Prekybos Gamybos ir pramonės Individualūs namai Gamybos ir pramonės

6
Mokslo ir švietimo Įvairūs Sporto Mokslo ir švietimo Administracinės Gyvenamoji Užsakymai Įvairūs Gydymo Gyvenamoji Spec. paskirties Spec. paskirties Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Gydymo Statiniai po atviru dangumi Maitinimo Prekybos Kultūros Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Užsakymai Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Gyvenamoji Spec. paskirties Administracinės Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Sporto Kultūros Susisiekimo komunikacijos Viešbučių ir poilsio Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Gyvenamoji Žemės ūkio Individualūs namai Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Mokslo ir švietimo

5
Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Energetikos Inžinerinių tinklų Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Gydymo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Energetikos Spec. paskirties Administracinės Gyvenamoji Sporto Daugiafunkcinių statinių Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gamybos ir pramonės Individualūs namai Gyvenamoji

4
Mokslo ir švietimo Gydymo Gydymo Įvairūs Kultūros Energetikos Daugiafunkcinių statinių Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Sandėliavimo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo Gyvenamoji Gydymo Mokslo ir švietimo Administracinės Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Kultūros Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Individualūs namai Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Administracinės Individualūs namai Mokslo ir švietimo Administracinės Gydymo Individualūs namai Administracinės Prekybos Spec. paskirties Energetikos Gyvenamoji Individualūs namai Žemės ūkio Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Individualūs namai Transporto statinių Individualūs namai

3
Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Sporto Atliekų tvarkymo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gydymo Kultūros Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Kultūros Gydymo Administracinės Statiniai po atviru dangumi Susisiekimo komunikacijos Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Užsakymai Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gydymo Įvairūs Energetikos Inžinerinių tinklų Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Gydymo Administracinės Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Kultūros Religinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Energetikos Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Administracinės Gamybos ir pramonės Individualūs namai Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Paslaugų Paslaugų Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Individualūs namai Energetikos Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gamybos ir pramonės Gyvenamoji