UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Telefonai
+370 52375940
+370 68615807, 68692280
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Žemės ūkio Atliekų tvarkymo Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Individualūs namai Atliekų tvarkymo Individualūs namai Transporto statinių Individualūs namai Sandėliavimo Prekybos Individualūs namai Gyvenamoji Įvairūs Sporto Gydymo Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gydymo Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Užsakymai Energetikos Kultūros Mokslo ir švietimo

28
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Įvairūs Individualūs namai Prekybos Individualūs namai Gamybos ir pramonės Individualūs namai Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Spec. paskirties Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo

27
Susisiekimo komunikacijos Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Individualūs namai Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Viešbučių ir poilsio Prekybos Kultūros Individualūs namai Gyvenamoji Spec. paskirties Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Įvairūs Individualūs namai Sandėliavimo Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Spec. paskirties Energetikos Spec. paskirties

26
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Spec. paskirties Paslaugų Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Žemės ūkio Sandėliavimo Sporto Prekybos Gyvenamoji Administracinės Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Užsakymai Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Sporto Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Prekybos Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Užsakymai Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo

25
Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Individualūs namai Individualūs namai Administracinės Inžinerinių tinklų Sandėliavimo Sporto Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Gydymo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Kultūros Garažų ir auto aptarnavimo Įvairūs Religinės Administracinės Viešbučių ir poilsio Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Užsakymai Administracinės Inžinerinių tinklų Gydymo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Administracinės

24
Mokslo ir švietimo Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Prekybos Mokslo ir švietimo Paslaugų Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Individualūs namai Daugiafunkcinių statinių Energetikos Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Įvairūs Gydymo Administracinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Administracinės Kultūros Administracinės Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji

21
Gyvenamoji Gyvenamoji Spec. paskirties Energetikos Administracinės Sporto Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Kultūros Individualūs namai Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Prekybos Religinės Individualūs namai Individualūs namai Mokslo ir švietimo Administracinės Kultūros Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Energetikos Gydymo Gyvenamoji Gydymo

20
Energetikos Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Sandėliavimo Įvairūs Individualūs namai Mokslo ir švietimo Kultūros Prekybos Administracinės Gyvenamoji Įvairūs Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Individualūs namai Inžinerinių tinklų Spec. paskirties Žemės ūkio Sandėliavimo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Inžinerinių tinklų Hidrotechnikos statinių

19
Statiniai po atviru dangumi Kultūros Užsakymai Užsakymai Įvairūs Atliekų tvarkymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Gydymo Individualūs namai Paslaugų Individualūs namai Mokslo ir švietimo Administracinės Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gamybos ir pramonės Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Administracinės Sporto

18
Žemės ūkio Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Individualūs namai Gyvenamoji Administracinės Individualūs namai Prekybos Gyvenamoji Individualūs namai Maitinimo Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Daugiafunkcinių statinių Sporto

17
Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Inžinerinių tinklų Administracinės Prekybos Administracinės Inžinerinių tinklų Prekybos Administracinės Maitinimo Individualūs namai Sandėliavimo Daugiafunkcinių statinių Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Administracinės Individualūs namai Individualūs namai Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Transporto statinių Užsakymai Religinės Gyvenamoji Sporto

14
Paslaugų Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Gamybos ir pramonės Pramogų Individualūs namai Gamybos ir pramonės Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Mokslo ir švietimo Įvairūs

13
Gyvenamoji Žemės ūkio Užsakymai Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Administracinės Užsakymai Užsakymai Mokslo ir švietimo Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Prekybos Mokslo ir švietimo Sporto Gyvenamoji Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Administracinės Individualūs namai Mokslo ir švietimo Administracinės Administracinės Administracinės Individualūs namai Statiniai po atviru dangumi Kultūros Mokslo ir švietimo Gydymo Spec. paskirties Inžinerinių tinklų

12
Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Pramogų Transporto statinių Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Prekybos Sandėliavimo Viešbučių ir poilsio Prekybos Viešbučių ir poilsio Gydymo Gyvenamoji Religinės Individualūs namai Mokslo ir švietimo Administracinės Transporto statinių

11
Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Administracinės Sporto Žemės ūkio Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Kultūros Mokslo ir švietimo Individualūs namai Administracinės Prekybos Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Gydymo Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Kultūros Kultūros Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų

10
Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Energetikos Individualūs namai Energetikos Daugiafunkcinių statinių Viešbučių ir poilsio Administracinės Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Spec. paskirties Gyvenamoji Spec. paskirties Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Prekybos Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Prekybos Užsakymai Sandėliavimo Kultūros

7
Gyvenamoji Užsakymai Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Sandėliavimo Gyvenamoji Paslaugų Gydymo Garažų ir auto aptarnavimo Prekybos Gamybos ir pramonės Individualūs namai Gamybos ir pramonės

6
Įvairūs Sporto Mokslo ir švietimo Administracinės Įvairūs Gyvenamoji Spec. paskirties Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Gydymo Statiniai po atviru dangumi Maitinimo Prekybos Kultūros Gydymo Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Spec. paskirties Administracinės Žemės ūkio Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Gyvenamoji Žemės ūkio Individualūs namai Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo

5
Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Gydymo Sandėliavimo Energetikos Spec. paskirties Administracinės Gyvenamoji Sporto Daugiafunkcinių statinių Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gamybos ir pramonės Individualūs namai

4
Gydymo Įvairūs Energetikos Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Sandėliavimo Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Individualūs namai Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Individualūs namai Administracinės Gydymo Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Žemės ūkio Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Individualūs namai Transporto statinių Individualūs namai

3
Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Sporto Atliekų tvarkymo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gydymo Kultūros Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Administracinės Statiniai po atviru dangumi Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Įvairūs Inžinerinių tinklų Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Energetikos Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Administracinės Gamybos ir pramonės Individualūs namai Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Paslaugų Paslaugų Gyvenamoji Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Individualūs namai Energetikos Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji