UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Telefonai
+370 52375940
+370 68615807, 68692280
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Paslaugų Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Individualūs namai Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Individualūs namai Religinės Religinės Administracinės Žemės ūkio Mokslo ir švietimo

30
Mokslo ir švietimo Religinės Sandėliavimo Kultūros Sandėliavimo Energetikos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Užsakymai Gydymo Prekybos Individualūs namai Individualūs namai Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Individualūs namai Administracinės Mokslo ir švietimo Spec. paskirties Individualūs namai Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Gyvenamoji Žemės ūkio Sandėliavimo Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai

29
Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Mokslo ir švietimo Atliekų tvarkymo Sandėliavimo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Administracinės Administracinės Individualūs namai Administracinės Kultūros Viešbučių ir poilsio Administracinės Sandėliavimo Individualūs namai Sporto Gyvenamoji

28
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Administracinės Sandėliavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Prekybos Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Daugiafunkcinių statinių Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės

27
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Paslaugų Gyvenamoji Individualūs namai Sporto Individualūs namai Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Maitinimo Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Administracinės Prekybos Prekybos Individualūs namai Prekybos Prekybos Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Įvairūs Viešbučių ir poilsio Gydymo Statiniai po atviru dangumi Gydymo Administracinės Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Administracinės Gyvenamoji Gydymo Administracinės Mokslo ir švietimo

24
Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Sporto Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Užsakymai Energetikos Individualūs namai Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Žemės ūkio Žemės ūkio Individualūs namai Prekybos Gyvenamoji Gydymo Sporto Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo

23
Sporto Sporto Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Gyvenamoji Energetikos Individualūs namai Sandėliavimo Sandėliavimo Individualūs namai Paslaugų Žemės ūkio Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Žemės ūkio Individualūs namai Individualūs namai Įvairūs Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Viešbučių ir poilsio Užsakymai Sandėliavimo Pramogų Sandėliavimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio

22
Daugiafunkcinių statinių Mokslo ir švietimo Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Prekybos Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Administracinės Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

21
Sporto Mokslo ir švietimo Kultūros Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Užsakymai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Kultūros

20
Transporto statinių Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gydymo Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Gamybos ir pramonės Daugiafunkcinių statinių Individualūs namai Pramogų Gyvenamoji Sporto Žemės ūkio Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Administracinės Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Žemės ūkio

17
Kultūros Individualūs namai Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Administracinės Prekybos Individualūs namai Individualūs namai Kultūros Žemės ūkio Administracinės Žemės ūkio Sandėliavimo Administracinės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo

16
Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Administracinės Gyvenamoji Prekybos Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Administracinės Sporto Gamybos ir pramonės Viešbučių ir poilsio Administracinės Viešbučių ir poilsio Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Individualūs namai Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Sandėliavimo Inžinerinių tinklų Individualūs namai Kultūros Individualūs namai Sporto Mokslo ir švietimo

15
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Individualūs namai Administracinės Mokslo ir švietimo Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Administracinės Mokslo ir švietimo Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Individualūs namai Administracinės Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo

14
Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Paslaugų Garažų ir auto aptarnavimo Garažų ir auto aptarnavimo Žemės ūkio Sandėliavimo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

13
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Prekybos Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Žemės ūkio Individualūs namai Individualūs namai Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Administracinės Įvairūs Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Gyvenamoji

10
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Prekybos Prekybos Individualūs namai Užsakymai Energetikos Gydymo Įvairūs Mokslo ir švietimo Energetikos

9
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Prekybos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Užsakymai Administracinės Individualūs namai Kultūros Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Kultūros Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Sandėliavimo Sporto Statiniai po atviru dangumi Paslaugų Gyvenamoji Žemės ūkio Statiniai po atviru dangumi

8
Žemės ūkio Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Gyvenamoji Kultūros Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Prekybos Individualūs namai Prekybos Gyvenamoji

7
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Paslaugų Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Sporto

6
Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Gydymo Sandėliavimo Individualūs namai Gydymo Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Religinės Kultūros Religinės Įvairūs Gydymo Užsakymai

3
Administracinės Administracinės Užsakymai Administracinės Individualūs namai Užsakymai Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Įvairūs Individualūs namai Sandėliavimo Gyvenamoji

2
Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Kultūros Individualūs namai Įvairūs Garažų ir auto aptarnavimo Administracinės Sandėliavimo Energetikos Prekybos Mokslo ir švietimo Administracinės Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Užsakymai Viešbučių ir poilsio Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Individualūs namai Užsakymai Mokslo ir švietimo Užsakymai