UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Prenumeratos skyrius
Telefonas: (8 5) 2375940
Faksas: (8 5) 2375941
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Paslaugų Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Individualūs namai Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Individualūs namai Religinės Religinės Gamybos ir pramonės Administracinės Žemės ūkio Žemės ūkio Mokslo ir švietimo

30
Inžinerinių tinklų Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Religinės Sandėliavimo Kultūros Kultūros Gyvenamoji Sandėliavimo Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Užsakymai Gydymo Mokslo ir švietimo Prekybos Individualūs namai Religinės Individualūs namai Administracinės Inžinerinių tinklų Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Kultūros Individualūs namai Gyvenamoji Administracinės Mokslo ir švietimo Spec. paskirties Individualūs namai Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Individualūs namai Žemės ūkio Individualūs namai Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Gyvenamoji Žemės ūkio Sandėliavimo Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Individualūs namai Inžinerinių tinklų Transporto statinių

29
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Mokslo ir švietimo Atliekų tvarkymo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Energetikos Gydymo Administracinės Administracinės Individualūs namai Administracinės Kultūros Spec. paskirties Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Administracinės Sandėliavimo Individualūs namai Sporto Sandėliavimo Administracinės Gamybos ir pramonės Sporto Gyvenamoji

28
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Administracinės Sandėliavimo Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Prekybos Viešbučių ir poilsio Prekybos Administracinės Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Daugiafunkcinių statinių Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Sandėliavimo Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Individualūs namai Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Religinės Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Įvairūs Administracinės Inžinerinių tinklų

27
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Paslaugų Gyvenamoji Individualūs namai Sporto Individualūs namai Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Gyvenamoji Maitinimo Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Administracinės Prekybos Gydymo Prekybos Mokslo ir švietimo Individualūs namai Prekybos Prekybos Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Žemės ūkio Įvairūs Žemės ūkio Viešbučių ir poilsio Gydymo Statiniai po atviru dangumi Gydymo Administracinės Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Kultūros Administracinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gydymo Administracinės Mokslo ir švietimo

24
Gydymo Užsakymai Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Sporto Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Prekybos Užsakymai Energetikos Žemės ūkio Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Žemės ūkio Žemės ūkio Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Individualūs namai Prekybos Gyvenamoji Gydymo Sandėliavimo Susisiekimo komunikacijos Sporto Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi

23
Sporto Sporto Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sporto Individualūs namai Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Energetikos Individualūs namai Sandėliavimo Sandėliavimo Individualūs namai Gydymo Paslaugų Žemės ūkio Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Žemės ūkio Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Žemės ūkio Individualūs namai Sandėliavimo Individualūs namai Įvairūs Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Viešbučių ir poilsio Užsakymai Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Pramogų Statiniai po atviru dangumi Sandėliavimo Gydymo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Gydymo

22
Daugiafunkcinių statinių Mokslo ir švietimo Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Sandėliavimo Sandėliavimo Administracinės Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Individualūs namai Administracinės Statiniai po atviru dangumi Kultūros Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Inžinerinių tinklų Gyvenamoji

21
Sporto Mokslo ir švietimo Kultūros Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Administracinės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Užsakymai Spec. paskirties Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Administracinės Sandėliavimo Užsakymai Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Prekybos Gydymo Gamybos ir pramonės Atliekų tvarkymo Kultūros Kultūros Gyvenamoji Įvairūs Spec. paskirties Užsakymai

20
Transporto statinių Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Gydymo Užsakymai Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Spec. paskirties Gamybos ir pramonės Daugiafunkcinių statinių Administracinės Individualūs namai Pramogų Administracinės Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Žemės ūkio Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Užsakymai Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Administracinės Kultūros Žemės ūkio Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Žemės ūkio

17
Statiniai po atviru dangumi Kultūros Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Prekybos Individualūs namai Individualūs namai Gamybos ir pramonės Kultūros Individualūs namai Žemės ūkio Administracinės Žemės ūkio Sandėliavimo Administracinės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo

16
Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Administracinės Gyvenamoji Prekybos Gydymo Prekybos Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Užsakymai Energetikos Spec. paskirties Administracinės Sporto Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Religinės Viešbučių ir poilsio Administracinės Viešbučių ir poilsio Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Individualūs namai Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Administracinės Viešbučių ir poilsio Sandėliavimo Administracinės Energetikos Inžinerinių tinklų Individualūs namai Kultūros Individualūs namai Sporto Mokslo ir švietimo

15
Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Spec. paskirties Sporto Administracinės Individualūs namai Administracinės Mokslo ir švietimo Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Administracinės Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Administracinės Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo

14
Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Energetikos Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Maitinimo Paslaugų Garažų ir auto aptarnavimo Garažų ir auto aptarnavimo Žemės ūkio Sandėliavimo Gyvenamoji Spec. paskirties Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Užsakymai Užsakymai Gyvenamoji Kultūros Sandėliavimo Gyvenamoji Prekybos Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

13
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Prekybos Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Žemės ūkio Individualūs namai Individualūs namai Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Žemės ūkio Administracinės Įvairūs Statiniai po atviru dangumi Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Sporto Gyvenamoji

10
Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Prekybos Prekybos Individualūs namai Užsakymai Energetikos Gydymo Įvairūs Mokslo ir švietimo Energetikos

9
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Užsakymai Administracinės Individualūs namai Kultūros Individualūs namai Individualūs namai Energetikos Individualūs namai Kultūros Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Sandėliavimo Sporto Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Paslaugų Gyvenamoji Žemės ūkio Statiniai po atviru dangumi

8
Žemės ūkio Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Individualūs namai Sandėliavimo Gyvenamoji Individualūs namai Gamybos ir pramonės Kultūros Žemės ūkio Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Inžinerinių tinklų Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Mokslo ir švietimo Individualūs namai Prekybos Individualūs namai Prekybos Gyvenamoji

7
Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Mokslo ir švietimo Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Susisiekimo komunikacijos Gamybos ir pramonės Paslaugų Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Sandėliavimo Prekybos Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Sporto Prekybos

6
Statiniai po atviru dangumi Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Viešbučių ir poilsio Gydymo Sandėliavimo Individualūs namai Gydymo Administracinės Įvairūs Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Statiniai po atviru dangumi Sandėliavimo Religinės Užsakymai Kultūros Religinės Įvairūs Gydymo Administracinės Gydymo Sporto Užsakymai

3
Daugiafunkcinių statinių Administracinės Administracinės Užsakymai Administracinės Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Užsakymai Individualūs namai Viešbučių ir poilsio Gydymo Užsakymai Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Individualūs namai Įvairūs Individualūs namai Sandėliavimo Gyvenamoji

2
Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Kultūros Individualūs namai Gyvenamoji Įvairūs Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Administracinės Sandėliavimo Energetikos Prekybos Mokslo ir švietimo Sporto Individualūs namai Administracinės Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Užsakymai Viešbučių ir poilsio Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Sandėliavimo Spec. paskirties Religinės Individualūs namai Individualūs namai Užsakymai Garažų ir auto aptarnavimo Religinės Užsakymai Mokslo ir švietimo Užsakymai