UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Prenumeratos skyrius
Telefonas: (8 5) 2375940
Faksas: (8 5) 2375941
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Prekybos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Sporto Gydymo Prekybos Gyvenamoji Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo

30
Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Prekybos Prekybos Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Užsakymai Garažų ir auto aptarnavimo Paslaugų Gyvenamoji

29
Gyvenamoji Užsakymai Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Spec. paskirties Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Religinės Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Kultūros Sporto Garažų ir auto aptarnavimo Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Administracinės Viešbučių ir poilsio Sandėliavimo Garažų ir auto aptarnavimo Viešbučių ir poilsio Kultūros

28
Mokslo ir švietimo Užsakymai Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gydymo Mokslo ir švietimo Administracinės Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Paslaugų Gydymo Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

27
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Religinės Užsakymai Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Administracinės Sporto Kultūros Gamybos ir pramonės Susisiekimo komunikacijos Prekybos Statiniai po atviru dangumi Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Atliekų tvarkymo Transporto statinių Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Atliekų tvarkymo Gyvenamoji Gyvenamoji

24
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Kultūros Paslaugų Užsakymai Energetikos Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

23
Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Sporto Mokslo ir švietimo Administracinės Sandėliavimo Kultūros Susisiekimo komunikacijos Prekybos Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo

22
Gydymo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Užsakymai Viešbučių ir poilsio Užsakymai Kultūros Gyvenamoji Administracinės Sandėliavimo Susisiekimo komunikacijos Administracinės Administracinės Gyvenamoji Kultūros Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Energetikos

21
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Administracinės Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Sandėliavimo Inžinerinių tinklų Administracinės Administracinės Gydymo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Maitinimo Gydymo Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Kultūros Statiniai po atviru dangumi Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Sporto Žemės ūkio Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

20
Mokslo ir švietimo Religinės Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Administracinės Susisiekimo komunikacijos Kultūros Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Užsakymai Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Maitinimo Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Paslaugų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Religinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

17
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Kultūros Maitinimo Paslaugų Sandėliavimo Gyvenamoji

16
Sporto Statiniai po atviru dangumi Sporto Gydymo Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Žemės ūkio Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Prekybos Gamybos ir pramonės Prekybos Sandėliavimo Administracinės Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

14
Administracinės Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės

13
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Administracinės Gyvenamoji Administracinės Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Kultūros Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Mokslo ir švietimo Sporto Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Gyvenamoji

10
Kultūros Administracinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Administracinės Spec. paskirties Viešbučių ir poilsio Daugiafunkcinių statinių Gydymo Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Hidrotechnikos statinių Energetikos Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Pramogų Sporto

9
Gydymo Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Sporto Žemės ūkio Gamybos ir pramonės Administracinės Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

8
Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Įvairūs Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Susisiekimo komunikacijos Sporto Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Užsakymai Susisiekimo komunikacijos Inžinerinių tinklų Sporto Žemės ūkio Kultūros Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Sandėliavimo Administracinės Susisiekimo komunikacijos Užsakymai Susisiekimo komunikacijos Energetikos Administracinės Administracinės Prekybos Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji

7
Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Statiniai po atviru dangumi Prekybos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Prekybos Prekybos Prekybos Prekybos Prekybos Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji

6
Administracinės Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Administracinės Administracinės Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Administracinės Administracinės Sandėliavimo Žemės ūkio Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Žemės ūkio Gyvenamoji Sporto Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos

3
Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Paslaugų Prekybos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji

2
Susisiekimo komunikacijos Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Prekybos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Paslaugų Prekybos Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Maitinimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Paslaugų Mokslo ir švietimo Administracinės Žemės ūkio Administracinės Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji

1
Sporto Administracinės Žemės ūkio Gydymo Gyvenamoji Gydymo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gydymo Viešbučių ir poilsio Statiniai po atviru dangumi Garažų ir auto aptarnavimo Statiniai po atviru dangumi Paslaugų Mokslo ir švietimo Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gamybos ir pramonės