UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Prenumeratos skyrius
Telefonas: (8 5) 2375940
Faksas: (8 5) 2375941
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Mokslo ir švietimo Gydymo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Paslaugų Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji

30
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Sporto Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Atliekų tvarkymo Administracinės Administracinės Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo

29
Religinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Sporto Prekybos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Sandėliavimo

28
Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Susisiekimo komunikacijos Paslaugų Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Sporto Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Užsakymai Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Susisiekimo komunikacijos Kultūros Viešbučių ir poilsio Sporto Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Įvairūs Statiniai po atviru dangumi

25
Administracinės Mokslo ir švietimo Administracinės Žemės ūkio Gydymo Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Sporto Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Prekybos Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo

24
Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Gydymo Gyvenamoji Sporto Statiniai po atviru dangumi Administracinės Gyvenamoji Administracinės Mokslo ir švietimo Prekybos Mokslo ir švietimo Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Sandėliavimo Energetikos Gyvenamoji

23
Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

22
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Paslaugų Gydymo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės

21
Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Garažų ir auto aptarnavimo Sandėliavimo Paslaugų Susisiekimo komunikacijos Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Žemės ūkio Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji

18
Administracinės Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Prekybos Gyvenamoji Administracinės Įvairūs Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

17
Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Kultūros Gamybos ir pramonės Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Gydymo Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Administracinės Žemės ūkio Sporto Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Statiniai po atviru dangumi Prekybos Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Sandėliavimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji

16
Prekybos Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Daugiafunkcinių statinių Prekybos Susisiekimo komunikacijos Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Žemės ūkio Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Paslaugų Susisiekimo komunikacijos

15
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Žemės ūkio Gamybos ir pramonės Užsakymai Gyvenamoji Administracinės Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Prekybos Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Sporto Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

14
Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Įvairūs Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Mokslo ir švietimo Gamybos ir pramonės Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų

11
Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Sandėliavimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Prekybos Užsakymai Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

10
Administracinės Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Paslaugų Administracinės Mokslo ir švietimo Daugiafunkcinių statinių Administracinės Prekybos Sandėliavimo Užsakymai Gyvenamoji Religinės Prekybos Mokslo ir švietimo Prekybos Administracinės Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

9
Administracinės Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Statiniai po atviru dangumi Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Paslaugų Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji

8
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Prekybos Įvairūs Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Sandėliavimo Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Spec. paskirties Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji

7
Sporto Gyvenamoji Sandėliavimo Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Administracinės Viešbučių ir poilsio Gamybos ir pramonės Įvairūs Prekybos Žemės ūkio Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

4
Gyvenamoji Gyvenamoji Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gamybos ir pramonės Maitinimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Susisiekimo komunikacijos Statiniai po atviru dangumi Prekybos Gyvenamoji

3
Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Kultūros Gyvenamoji Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Energetikos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Sandėliavimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Užsakymai Sporto Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

2
Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Prekybos Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Religinės Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros