UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Prenumeratos skyrius
Telefonas: (8 5) 2375940
Faksas: (8 5) 2375941
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

29
Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Spec. paskirties Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Žemės ūkio Sandėliavimo Gyvenamoji Energetikos

28
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Administracinės Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Kultūros Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gydymo Susisiekimo komunikacijos

27
Sandėliavimo Įvairūs Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Inžinerinių tinklų Sandėliavimo Paslaugų Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Energetikos Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros

26
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Prekybos Statiniai po atviru dangumi Maitinimo Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji

23
Gyvenamoji Įvairūs Religinės Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

22
Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Administracinės Gyvenamoji Spec. paskirties Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gydymo Gyvenamoji

21
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Sandėliavimo Administracinės Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo

20
Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Maitinimo Užsakymai Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Užsakymai Gyvenamoji Administracinės Spec. paskirties Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji

19
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gydymo Gyvenamoji Sporto Administracinės Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Gyvenamoji Paslaugų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

16
Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Gyvenamoji Maitinimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Sandėliavimo Sandėliavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji

15
Viešbučių ir poilsio Kultūros Susisiekimo komunikacijos Susisiekimo komunikacijos Viešbučių ir poilsio Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Maitinimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

14
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Administracinės Statiniai po atviru dangumi Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Paslaugų Sandėliavimo Gyvenamoji Žemės ūkio Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji

13
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Spec. paskirties Viešbučių ir poilsio Gamybos ir pramonės Užsakymai Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Gyvenamoji Administracinės

12
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Įvairūs Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji

9
Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Mokslo ir švietimo Užsakymai

8
Viešbučių ir poilsio Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

7
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Paslaugų Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Sandėliavimo Mokslo ir švietimo Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs

6
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Daugiafunkcinių statinių Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Administracinės Administracinės Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

5
Gyvenamoji Kultūros Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Užsakymai Gyvenamoji Administracinės Žemės ūkio Gyvenamoji

2
Administracinės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Gyvenamoji

1
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Prekybos Gamybos ir pramonės Administracinės Prekybos Administracinės Gamybos ir pramonės