UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Prenumeratos skyrius
Telefonas: (8 5) 2375940
Faksas: (8 5) 2375941
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Individualūs namai Pramogų Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gydymo Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Gamybos ir pramonės Individualūs namai Individualūs namai

30
Gamybos ir pramonės Įvairūs Kultūros Įvairūs Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Atliekų tvarkymo Maitinimo Individualūs namai Administracinės Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji

29
Individualūs namai Gyvenamoji Sandėliavimo Transporto statinių Gyvenamoji Prekybos Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo

26
Individualūs namai Žemės ūkio Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji

25
Prekybos Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Energetikos Prekybos Prekybos

24
Žemės ūkio Gyvenamoji Individualūs namai Energetikos Sandėliavimo Įvairūs Maitinimo Individualūs namai Prekybos Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji

23
Gyvenamoji Sandėliavimo Žemės ūkio Prekybos Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Įvairūs Spec. paskirties Individualūs namai Gyvenamoji

22
Prekybos Individualūs namai Administracinės Individualūs namai Įvairūs Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji

19
Kultūros Užsakymai Individualūs namai Prekybos

18
Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Kultūros Kultūros Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Individualūs namai Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Sandėliavimo Individualūs namai Administracinės Gyvenamoji

17
Individualūs namai Paslaugų Susisiekimo komunikacijos Individualūs namai Paslaugų Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gamybos ir pramonės Individualūs namai Administracinės Įvairūs

16
Sandėliavimo Administracinės Individualūs namai Administracinės Individualūs namai Prekybos Prekybos Prekybos Gamybos ir pramonės Prekybos Sandėliavimo Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

15
Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Gyvenamoji Individualūs namai Gamybos ir pramonės

12
Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Prekybos Individualūs namai Sandėliavimo Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros

11
Prekybos Viešbučių ir poilsio Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos

10
Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Individualūs namai Žemės ūkio Sandėliavimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

9
Prekybos Prekybos Individualūs namai Sandėliavimo Gyvenamoji Inžinerinių tinklų Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Prekybos

8
Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Administracinės Administracinės Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Mokslo ir švietimo Individualūs namai Administracinės Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos

5
Administracinės Sandėliavimo Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Užsakymai Administracinės

4
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Spec. paskirties Prekybos Užsakymai

3
Viešbučių ir poilsio Prekybos Prekybos Individualūs namai Administracinės Maitinimo Mokslo ir švietimo Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai

2
Individualūs namai Inžinerinių tinklų Individualūs namai Gyvenamoji Prekybos Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Administracinės Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Religinės Individualūs namai Gyvenamoji