UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Prenumeratos skyrius
Telefonas: (8 5) 2375940
Faksas: (8 5) 2375941
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Gydymo Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Sandėliavimo Paslaugų Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Prekybos Įvairūs Susisiekimo komunikacijos

30
Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Energetikos Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Užsakymai Užsakymai Gyvenamoji

29
Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Įvairūs Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo

28
Sandėliavimo Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Užsakymai Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo

25
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gydymo Žemės ūkio Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo

24
Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Prekybos Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Sandėliavimo Spec. paskirties Sandėliavimo Gyvenamoji

23
Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Prekybos Administracinės Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Prekybos Gamybos ir pramonės Įvairūs Sandėliavimo Sandėliavimo Gyvenamoji

22
Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Sandėliavimo Prekybos Gamybos ir pramonės Prekybos Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sporto Mokslo ir švietimo Administracinės Gydymo

21
Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Prekybos Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

18
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės

17
Maitinimo Gyvenamoji Sporto Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

16
Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gydymo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Daugiafunkcinių statinių Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

14
Mokslo ir švietimo Administracinės Energetikos Kultūros Užsakymai Sporto Kultūros

11
Gydymo Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Kultūros Prekybos Sandėliavimo Kultūros Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji

10
Gyvenamoji Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Administracinės Prekybos Prekybos Paslaugų Spec. paskirties

9
Administracinės Gyvenamoji Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Sandėliavimo Administracinės Daugiafunkcinių statinių Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji

8
Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Prekybos Kultūros Gyvenamoji Administracinės Užsakymai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Žemės ūkio

7
Spec. paskirties Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

4
Administracinės Sandėliavimo Sandėliavimo Prekybos Sporto Administracinės

3
Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Religinės Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Gydymo Gyvenamoji Žemės ūkio

2
Gydymo Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos

1
Gyvenamoji Sporto Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Prekybos Žemės ūkio Sporto Administracinės Maitinimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Sporto Statiniai po atviru dangumi Energetikos