UAB „Statybų birža“
Žalgirio g. 108-210
LT-09300 Vilnius


Prenumeratos skyrius
Telefonas: (8 5) 2375940
Faksas: (8 5) 2375941
info@lsb.lt
  Jūs matote nepilnus duomenis, nes nesate registruotas vartotojas arba Jūsų prenumerata yra pasibaigusi! Gaukite SĄSKAITĄ tik už šį objektą, arba sudarykite sutartį pasirinktam laikotarpiui.


31
Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Užsakymai Gydymo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Paslaugų Individualūs namai Gyvenamoji Prekybos Prekybos Įvairūs Susisiekimo komunikacijos

30
Mokslo ir švietimo Individualūs namai Individualūs namai Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Garažų ir auto aptarnavimo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Energetikos Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Užsakymai Užsakymai Gyvenamoji

29
Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Įvairūs Individualūs namai Prekybos Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo

28
Sandėliavimo Individualūs namai Kultūros Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Administracinės Sandėliavimo Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Užsakymai Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo

25
Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Gydymo Žemės ūkio Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Susisiekimo komunikacijos Mokslo ir švietimo

24
Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Prekybos Gyvenamoji Prekybos Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Sandėliavimo Spec. paskirties Sandėliavimo Individualūs namai

23
Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Individualūs namai Prekybos Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Energetikos Gydymo Individualūs namai Individualūs namai Administracinės Prekybos Gamybos ir pramonės Įvairūs Sandėliavimo Sandėliavimo Gyvenamoji

22
Administracinės Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Sandėliavimo Sandėliavimo Prekybos Gamybos ir pramonės Prekybos Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sporto Mokslo ir švietimo Administracinės Gydymo

21
Gyvenamoji Sandėliavimo Prekybos Mokslo ir švietimo Statiniai po atviru dangumi Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Energetikos Individualūs namai Kultūros Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

18
Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės

17
Sporto Mokslo ir švietimo Individualūs namai Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Sandėliavimo Gamybos ir pramonės Administracinės Gyvenamoji Individualūs namai Sandėliavimo Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

16
Žemės ūkio Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Viešbučių ir poilsio Gydymo Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Sandėliavimo Individualūs namai Daugiafunkcinių statinių Prekybos Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai

14
Mokslo ir švietimo Administracinės Energetikos Kultūros Užsakymai Sporto Kultūros

11
Gydymo Garažų ir auto aptarnavimo Kultūros Prekybos Sandėliavimo Kultūros Gyvenamoji

10
Individualūs namai Gydymo Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Administracinės Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Administracinės Prekybos Prekybos Paslaugų Spec. paskirties

9
Administracinės Gyvenamoji Žemės ūkio Individualūs namai Gyvenamoji Individualūs namai Gyvenamoji Žemės ūkio Garažų ir auto aptarnavimo Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Prekybos Sandėliavimo Daugiafunkcinių statinių Gamybos ir pramonės Individualūs namai Gyvenamoji

8
Įvairūs Gyvenamoji Individualūs namai Prekybos Gyvenamoji Prekybos Kultūros Individualūs namai Administracinės Užsakymai Gyvenamoji Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Individualūs namai Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Žemės ūkio

7
Spec. paskirties Administracinės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Žemės ūkio Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji

4
Administracinės Sandėliavimo Sandėliavimo Prekybos Sporto Administracinės

3
Gydymo Individualūs namai Religinės Gyvenamoji Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Administracinės Garažų ir auto aptarnavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Įvairūs Gydymo Gyvenamoji Žemės ūkio

2
Gydymo Gyvenamoji Sandėliavimo Individualūs namai Individualūs namai Kultūros Gyvenamoji Individualūs namai Individualūs namai Gamybos ir pramonės Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Gyvenamoji Prekybos

1
Individualūs namai Sporto Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Individualūs namai Mokslo ir švietimo Garažų ir auto aptarnavimo Individualūs namai Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Mokslo ir švietimo Gyvenamoji Prekybos Žemės ūkio Sporto Administracinės Maitinimo Sandėliavimo Gyvenamoji Gyvenamoji Individualūs namai Susisiekimo komunikacijos Sporto Statiniai po atviru dangumi Energetikos